บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808

                  • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 17 (Email:  ir@unimit.com)
                  • ฝ่ายเลขานุการบริษัท ต่อ 26 (Email: suphap@unimit.com)


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > ผู้บริหารโครงสร้างบริษัท

ผู้บริหาร


นายยัง ไท่ หลู
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านต่อ...
   

นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อ่านต่อ...
   

นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

อ่านต่อ...
   

นายมงคล บุญเต็ม
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

อ่านต่อ...
   

นายสุพรชัย วระแสง
ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

อ่านต่อ...
   

นายสุชาติ วิไลวรวิทย์
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายการเงิน

อ่านต่อ...
   

นายนิกร คูณแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อ่านต่อ...
   

นายอภิชัย นิทัศน์กุศล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

อ่านต่อ...
   

นางสาวเจริญพร สุขกลึง
ผู้จัดการแผนกบัญชี

อ่านต่อ...
   

        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)