บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808

                  • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 17 (Email:  ir@unimit.com)
                  • ฝ่ายเลขานุการบริษัท ต่อ 26 (Email: suphap@unimit.com)


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโครงสร้างบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อ่านต่อ...
   

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อ่านต่อ...
   

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อ่านต่อ...
   

นายวินัย เลาหประสิทธิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

อ่านต่อ...
   
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)