บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-485561-64              

โทรสาร :     038-485565
อีเมล์:         HR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา >  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 Foreman Material General                                                                       1  Position


Location: Chonburi
   


หน้าที่หลัก

- ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามรายการ, จำนวน และราคาในใบสั่งซื้อ(PO) กับใบนำส่งสินค้า
- ดูแลการรับ-เบิกจ่ายสินค้าที่ Owner Supply เพื่อใช้ใน Line การผลิตหรือกับผู้รับเหมา
- ดูแลการทำ Metrical Receiving Report ส่งฝ่าย QA
- จัดเก็บวัตถุดิบ และเศษที่เหลือจากการใช้งานให้เรียบร้อบตาม Location โดยสามารถเช็และตรวจสอบได้
  ทำใบรับคืนสินค้า
- ประสานงานการจัดทำ Inventory Report เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
- ตรวจสอบการใช้วัตถุดิบในสต๊อกวุตถุดิบ และวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เพื่อปรับเพิ่มหรือลดปริมาณการสั่งซื้อ
  ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และเกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่ำที่สุด
- ดูแลการจัดทำ Lay Out จัดเก็บวัตถุดิบ
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

• เพศชาย
• อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส.,ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 1 – 5 ปี
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมเขียนประวัติพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ
และแนบรูปถ่ายส่งมายังอีเมล์ด้านล่างนี้E-mail : thanapat@unimit.com  or  recruitment@unimit.com , hr@unimit.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน:  Download [ 2.2 Mb]

  
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)