บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10 / 7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-297467-70
โทรสาร :     038-29743
อีเมล์:         HR@unimit.com


 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา >  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 Officer (Support Production)                                                                 4    ตำแหน่ง


Location: Chonburi
   หน้าที่หลัก:

- จัดการด้านเอกสารทั่วไป เช่น งานพิมพ์ ,การสำเนาเอกสาร รวมทั้งการรับส่งเอกสารระหว่างแผนก
- จัดเก็บเอกสารและบันทึกงานของแต่ละ Job อย่างเป็นหมวดหมู่
- จัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สำหรับใช้งานในแผนก
- จัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมการจ่าย Overtime
- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข้อมูล Update การทำงานของทุกส่วนงานผลิต เพื่อจัดทำเอกสารสรุปการทำงานสำหรับ
  ใช้ในการควบคุมวิเคราะห์และการวางแผน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ:

• เพศหญิง
• วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ประสบการณ์ 0 - 2 ปี
• มีทักษะในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน
• มีทักษะภาษอังกฤษขั้นพื้นฐาน


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมเขียนประวัติพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ
และแนบรูปถ่ายส่งมายังอีเมล์ด้านล่างนี้

E-mail : thanapat@unimit.com, recruitment@unimit.com, recruitment_2@unimit.com or            hr@unimit.com

Application Form Download:  Download [ 2.2 Mb]


  
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)