บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10 / 7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-297467-70
โทรสาร :     038-29743
อีเมล์:         HR@unimit.com


 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา >  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 QC Document                                                                                        4    ตำแหน่ง


Location: Chonburi
   หน้าที่หลัก:

- ติดตามประสานงานด้านเอกสารประเภทการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- รวบรวมรายงานผลการทดสอบ และเอกสารสำคัญอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์แต่ละงานและทำรวมเล่มเป็น MDR
  ทำสำเนาตามจำนวนที่ระบุใน P/O หรือ Contact
- จัดเก็บ MDR (ต้นฉบับ)
- ประสานงานและให้ข้อมูลด้านเอกสารกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติ:

• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ประสบการณ์ 0 - 2 ปี
• มีทักษะในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน
• มีทักษะภาษอังกฤษขั้นพื้นฐาน

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมเขียนประวัติพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ
และแนบรูปถ่ายส่งมายังอีเมล์ด้านล่างนี้

E-mail : recruitment@unimit.com, recruitment_2@unimit.com or  hr@unimit.com

Application Form Download:  Download [ 2.2 Mb]
  
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)