บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-485561-64              

โทรสาร :     038-485565
อีเมล์:         HR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา >  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 Technician (Production)                                                                        3   ตำแหน่ง

สถานที่ : ชลบุรีหน้าที่หลัก

- จัดทำแบบฟอร์ม Fabrication Status Report สำหรับบันทึกรายงานความก้าวหน้าของงาน รวมถึงการใช้
  เป็นเอกสารควบคุมการ เบิก-จ่าย ชิ้นงานอะไหล่ สำหรับทีมประกอบ
- ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารกรเบิกจ่ายวัตถุดิบล่วงหน้า สำหรับเบิกวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตให้ถูกต้อง
  ครบถ้วน และสอดคล้องกับการใช้งาน
- จัดทำโปรแกรมงานตัดด้วยเครื่อง CNC รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนเริ่มงาน
- ประสานงานในหน่วยงานและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานปัญหาที่พบในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติ

• เพศชาย
• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 0 - 1 ปี
• มีทักษะด้านการคำนวณ และมีความรู้ด้านโปรแกรมสำนักงาน


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมเขียนประวัติพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ
และแนบรูปถ่ายส่งมายังอีเมล์ด้านล่างนี้E-mail : thanapat@unimit.com, recruitment@unimit.com, recruitment_2@unimit.com or            hr@unimit.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน:  Download [ 2.2 Mb]

  
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)