บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808

                  • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 17 (Email:  ir@unimit.com)
                  • ฝ่ายเลขานุการบริษัท ต่อ 26 (Email: suphap@unimit.com)


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > แบบรายงานประจำปี 56-1แบบ 56-1 ประจำปี     
     
     
    แบบรายงานประจำปี 56-1
  สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
    แบบรายงานประจำปี 56-1
  สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
    แบบรายงานประจำปี 56-1
  สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558
Download:  Download [ 3.5 Mb]
Download:  Download [ 3 Mb]
Download:  Download [ 3.1 Mb]

                   
    แบบรายงานประจำปี 56-1
  สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557
    แบบรายงานประจำปี 56-1
  สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556
     แบบรายงานประจำปี 56-1
   สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555
Download:  Download [ 2.5 Mb]
Download:  Download [ 1.5 Mb]
Download:  Download [ 1.0 Mb]        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)