บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > งบการเงินงบการเงิน


ประจำปี


งวด

                                หัวข้อ

     
2561
 ไตรมาสที่ 1
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 ไตรมาสที่ 2
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญช
 ไตรมาสที่ 3
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี 
 งบปี
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
     
2560
 ไตรมาสที่ 1
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 ไตรมาสที่ 2
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 ไตรมาสที่ 3
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 งบปี
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
     
2559
 ไตรมาสที่ 1
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 ไตรมาสที่ 2
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 ไตรมาสที่ 3
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 งบปี
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
     
2558
 ไตรมาสที่ 1
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 ไตรมาสที่ 2
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 ไตรมาสที่ 3
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 งบปี
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
     
2557
 ไตรมาสที่ 1
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 ไตรมาสที่ 2
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 ไตรมาสที่ 3
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี
 งบปี
งบการเงิน + รายงานผู้สอบบัญชี

        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)