บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > งบการเงินงบการเงิน
งบการเงินประจำปี 2560

  ไตรมาสที่ 1 / 31 มี.ค. 2560
Download: Download [ 0.1 Mb]

ไตรมาสที่ 2 / 30 มิ.ย. 2560
Download: Download [ 0.1 Mb]

ไตรมาสที่ 3 / 30 ก.ย. 2560
Download:  

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
Download:  งบการเงินประจำปี 2559

  ไตรมาสที่ 1 / 31 มี.ค. 2559
Download: Download [ 0.1 Mb]

ไตรมาสที่ 2 / 30 มิ.ย. 2559
Download: Download [ 0.1 Mb]

ไตรมาสที่ 3 / 30 ก.ย. 2559
Download: Download [ 0.1 Mb]

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
Download: Download [ 0.1 Mb]งบการเงินประจำปี 2558

  ไตรมาสที่ 1 / 31 มี.ค. 2558
Download: Download [ 0.1 Mb]

ไตรมาสที่ 2 / 30 มิ.ย. 2558
Download: Download [ 0.1 Mb]

ไตรมาสที่ 3 / 30 ก.ย. 2558
Download: Download [ 0.1 Mb]

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
Download: Download [ 0.1 Mb]        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)