บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > รู้จักบริษัท > สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525  มีความมุ่งมั่นในการผลิตชิ้นงานเหล็กที่มีคุณภาพ และให้
บริการที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เพิ่มเงินลงทุน, ขยายโรงงาน และปรับปรุงเครื่องมือการผลิต 
เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการที่ดีต่อลูกค้าภายใต้สภาวะตลาดที่มีการแข่งขัน ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการ
งานผลิต และงานก่อสร้างปีละ 2,500 ตัน ในผลิตภัณฑ์ดังนี้

1) PRESSURE VESSELS (columns; drums; LPG, cryogenic, and spherical tanks; heat exchangers)
2) STORAGE TANKS,
3) STEEL STRUCTURES and PIPING
4) MACHINERY PARTS; and
5) MECHANICAL INSTALLATION

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผม มีความ มั่นใจ ผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทฯ ภายใต้มาตรฐาน
ASME Code Stamp  "U " , "U2 " , "S " , " PP ", และ "R" และ ระบบจัดการ ISO9001:2008,  ISO
14001:2004,  OHSAS 18001:2007,  ISO 3834-2:2005, CSR-DIW (B.E.2554)   และ CSR-DIW
Continuous Award 2016 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วม
ในกิจการของบริษัทฯ


Mr. John Y.T. Lu
President / Director
คณะกรรมการบริษัท


นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร
ประธานกรรมการ

อ่านต่อ...
   

นายยัง ไท่ หลู
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร

อ่านต่อ...
   

นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล
กรรมการบริหาร

อ่านต่อ...
   

นายไพศาล สิริจันทรดิลก
กรรมการ / ที่ปรึกษา

อ่านต่อ...
   

นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
กรรมการ

อ่านต่อ...
   

นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ
กรรมการ

อ่านต่อ...
   

นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพร
กรรมการ

อ่านต่อ...
   

นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร
กรรมการ

อ่านต่อ...
   

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์
กรรมการ / กรรมการอิสระ

อ่านต่อ...
   

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการ / กรรมการอิสระ

อ่านต่อ...
   

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
กรรมการ / กรรมการอิสระ

อ่านต่อ...
   

นายวินัย เลาหประสิทธิ์
กรรมการ / กรรมการอิสระ

อ่านต่อ...
   


        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)