บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > รู้จักบริษัท > สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525  มีความมุ่งมั่นในการผลิตชิ้นงานเหล็กที่มีคุณภาพ และให้
บริการที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เพิ่มเงินลงทุน, ขยายโรงงาน และปรับปรุงเครื่องมือการผลิต 
เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการ ให้บริการที่ดีต่อลูกค้าภายใต้สภาวะตลาดที่มีการแข่งขัน ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการ
งานผลิต และงานก่อสร้างปีละ 25,000 ตัน ในผลิตภัณฑ์ดังนี้

1) PRESSURE VESSELS:               Standard Product:  LPG Tank (Aboveground Tanks,
                                                Underground Tank,Transportation Tanks) / CO2/ NH3 and
                                                Cryogenic Tanks (LOX, LIN, LAR, LCO2, LNG))
                                                Custom Product: Drum/Vessel, Reactor, Column/Tower,
                                                Stream Drum, Deaerator, Heat Exchanger and Spherical Tank

2) MACHINERY PARTS:                Fan Casing, Emission Stacks, Rise Pipe and Furnace

3) STORAGE TANKS:                   Chemical Tank, Oil Storage Tank and Water Tank

4) STRUCTURE/PIPING:               Steel Structure, Piping (Shop Fabrication)

5) MECHANICAL INSTALLATION:   Structure Installation, Piping Installation, Equipment Installation,
                                                Site Service, Installation and Modification work


ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผม มีความ มั่นใจ ผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทฯ ภายใต้มาตรฐาน
ASME Code Stamp  "U " , "U2 " , "S " , " PP ", และ "R" และ ระบบจัดการ ISO 9001:2008,  ISO
14001:2004,  OHSAS 18001:2007,  ISO 3834-2:2005, CSR-DIW (B.E.2554)   และ CSR-DIW
Continuous Award 2017 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วม
ในกิจการของบริษัทฯ


นายยัง ไท่ หลู
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร


        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)