บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > รู้จักบริษัท > ตรวจสอบคุณภาพ > ระบบตรวจสอบคุณภาพระบบตรวจสอบคุณภาพบมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง ได้รับการรับรองจาก American standard (American Society of Mechanical
Engineers Boiler and Pressure Vessel)  และ European Standard (TRD 201, AD-Merkblat t HP
0 Steam Boiler & Pressure Vessel) ในการออกแบบ, การผลิต, การซ่อมแซม และการปรับปรุง Pressure
Vessel, Power Boiler  และส่วนประกอบต่างๆ เช่น  Drum,  Superheater,  Waterwall,  Economizer,
Header และ Boiler external piping. 

นอกเหนือจากมาตรฐานที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ ยังให้บริการภายใต้มาตรฐานอื่นๆ ตามที่แสดงไว้ใน Certification        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)