บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข่าวบริษัท > ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคมข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

20 ส.ค. 2561
ผู้บริหารเข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2561

ดูเพิ่มเติม...
   


30 ม.ค. 2561
โครงการสอนทักษะการงานพื้นฐานอาชีพให้กับเยาวชน "การทำอาหาร และขนม"

ดูเพิ่มเติม...
15 มี.ค. 2560
ผู้บริหารเข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2559

ดูเพิ่มเติม...
   
15 มี.ค. 2560
พนักงานร่วมกิจกรรมบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับสภากาชาดไทย

ดูเพิ่มเติม...
   
15 มี.ค. 2560
กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน

ดูเพิ่มเติม...
   
15 มี.ค. 2560
กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี ทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ดูเพิ่มเติม...
   
15 มี.ค. 2560
กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน

ดูเพิ่มเติม...
   
15 มี.ค. 2560
กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ภายในองค์กร

ดูเพิ่มเติม...
   
15 มี.ค. 2560
กิจกรรมร่วมสนับสนุนหน่วยงานราชการมอบตู้น้ำดื่ม

ดูเพิ่มเติม...
   
15 มี.ค. 2560
ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้และการอ่านของผู้พิการทางสายตา

ดูเพิ่มเติม...
   
15 มี.ค. 2560
กิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง

ดูเพิ่มเติม...
   
01 มี.ค. 2559
โครงการสอนทักษะด้านกีฬาและการงานพื้นฐานอาชีพให้กับเยาวชนในท้องถิ่น

ดูเพิ่มเติม...
   
12 ธ.ค. 2558
เข้าร่วมกิจกรรม “Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ

ดูเพิ่มเติม...
   
12 ธ.ค. 2558
กิจกรรมฝึกอบรม และสาธิตขั้นตอนการออกกำลังกาย "โยคะเพื่อสุขภาพ"

ดูเพิ่มเติม...
   
12 ธ.ค. 2558
ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานกฐินสามัคคี

ดูเพิ่มเติม...
   
12 ธ.ค. 2558
ร่วมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นงานวิ่งควายประจำตำบล

ดูเพิ่มเติม...
   
07 ส.ค. 2558
จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558 โดยจัดให้ผู้บริหาร และพนักงานเขียนโปสการ์ดถึงแม่

ดูเพิ่มเติม...
   
03 ส.ค. 2558
ร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาโดยการสอนทักษะด้านกีฬาและการงานพื้นฐานอาชีพให้กับเยาวชน

ดูเพิ่มเติม...
   
29 ก.ค. 2558
ร่วมสนับสนุนการซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนชุมชนรอบข้าง

ดูเพิ่มเติม...
   
29 ก.ค. 2558
ร่วมสืบสานประเพณี ทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ดูเพิ่มเติม...
   
10 ก.ค. 2558
ร่วมสนับสนุนผู้พิการทางสายตา

ดูเพิ่มเติม...
   
27 พ.ค. 2558
ร่วมสนับสนุนด้านการกีฬามอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

ดูเพิ่มเติม...
   
09 พ.ค. 2558
ร่วมสืบสานพิธีทางศาสนาพุทธ โดยร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายเพลแด่พระสงฆ์

ดูเพิ่มเติม...
   
08 เม.ย. 2558
ร่วมกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน

ดูเพิ่มเติม...
   
03 เม.ย. 2558
ร่วมมอบของใช้ให้ผู้สูงอายุเนื่องในงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2558

ดูเพิ่มเติม...
   
12 มี.ค. 2558
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดูเพิ่มเติม...
   
14 ก.พ. 2558
ร่วมสนับสนุนซ่อมแซมประตู รั้ว โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

ดูเพิ่มเติม...
   
23 ม.ค. 2558
ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้และการอ่านของผู้พิการทางสายตา

ดูเพิ่มเติม...
   
07 ม.ค. 2558
ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558

ดูเพิ่มเติม...
   
12 ธ.ค. 2557
ร่วมสนับสนุนเงินในการสร้างที่จอดรถให้กับสถานีตำรวจภูธร อ.บ้านบึง

ดูเพิ่มเติม...
   
12 ธ.ค. 2557
ร่วมสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ MaiA

ดูเพิ่มเติม...
   
04 ธ.ค. 2557
จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เทิดไท้องค์ราชันย์

ดูเพิ่มเติม...
   
04 ธ.ค. 2557
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล

ดูเพิ่มเติม...
   
03 ธ.ค. 2557
ร่วมทำบุญถ่ายชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว

ดูเพิ่มเติม...
   
02 ธ.ค. 2557
ร่วมสนับสนุนโดนัทในงานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูเพิ่มเติม...
   
05 พ.ย. 2557
ร่วมสนับสนุนเงินในการจัดประเพณีลอยกระทงให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล

ดูเพิ่มเติม...
   
04 พ.ย. 2557
ร่วมเลี้ยงอาหารในงานบุญกฐินเพื่อสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม

ดูเพิ่มเติม...
   
29 ต.ค. 2557
สนับสนุนประเพณีงานวิ่งควายประจำปี

ดูเพิ่มเติม...
   
21 ต.ค. 2557
ผู้บริหารเข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2014

ดูเพิ่มเติม...
   
16 ต.ค. 2557
สนับสนุนเงินร่วมทำบุญกฐินกับบริษัท ไทยออลย์ จำกัด และอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี

ดูเพิ่มเติม...
   
03 ต.ค. 2557
เข้าร่วมโครงการ CSRI ทำกิจกรรม 5ส. ภายในวัดบรมสกล (วัดดอน)

ดูเพิ่มเติม...
   
26 มี.ค. 2557 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงาน
สู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม...
   
22 มี.ค. 2557
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ สามเณร และเลี้ยงอาหารหลางวันเด็ก
โรงเรียนวัดทุ่งเหียง

ดูเพิ่มเติม...
   
21 ก.พ. 2557 
ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ และแว่นตาให้มูลนิธิคน
ตาบอดแห่งประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม...
   
30 พ.ย. 2556 
เข้าร่วมโครงการ CSRI สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม

ดูเพิ่มเติม...

20 ส.ค. 2556 
กิจกรรมร่วมบริจาคเงินในโครงการสันติภาพชีวิต

ดูเพิ่มเติม...
   
05 ก.ย. 2556 
กิจกรรมร่วมเสวนาจัดทำแผนการดำเนินการกิจกรรม CSR กับชุมชน

ดูเพิ่มเติม...
   
23 ก.ค. 2556 
กิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเชื้อ HIV

ดูเพิ่มเติม...
   
20 ก.ค. 2556 
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยปลูกข้าวโดยวิถีดั้งเดิม

ดูเพิ่มเติม...
   
02 ก.ค. 2556 
กิจกรรมบริจาคเงินทำบุญซ่อมแซมโรงเรียนบ้านชากมะหาด

ดูเพิ่มเติม...
   

                        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)