บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข่าวบริษัท > ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลเศษเหล็ก/สเตนเลส ประจำปี 2560บริษัทฯ ประกาศตามเอกสาร เลขที่ 418/2560 เรื่อง การประมูลขายเศษเหล็ก/สเตนเลส ประจำปี พ.ศ. 2560
ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูลเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงไ้ด้มีการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
ประมูลขายเศษเหล็ก/สเตนเลส ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล ทะเบียนเลขที่
   1 บริษัท ไทยเกรทสตีล จำกัด 0245555001311
   2 บริษัท สุรีรัตน์ รีไซเคิล จำกัด 0135548002243
   3 บริษัท พี.ริชพอยท์ จำกัด 0105552102770
   4 บริษัท ส.ปัญญารุ่งเรืองโลหะกิจ จำกัด 0215554003808
   5 บริษัท อมตะ เวสท์ รีไซเคิล จำกัด 0205554001830
   6 บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์ รีไซเคิล จำกัด 0215555000721
   7 บริษัท โฟซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0115536002316
   8 บริษัท กานต์สินี รีไซเคิล จำกัด 0205552022465
   9 บริษัท ทองมา รีไซเคิล 2009 จำกัด 0215552003321
  10 บริษัท อีสเทิร์น รีคัพเวอรี่ จำกัด 0205548023789
  11 บริษัท ดี.อาร์.พี.สตีล จำกัด 0215548002421
  12 บริษัท สยามอรุณ สตีล เวิลด์ จำกัด 0205553018526
  13 บริษัท เจดีย์ไทย สตีล จำกัด 0105549110732
  14 บริษัท กฤษโลหะ จำกัด 0205556006723

*** หมายเหตุ***
โปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลเศษเหล็ก: ดาวน์โหลด
เอกสารรายละเอียดแผนที่บริษัท:ดาวน์โหลด
***หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของการประมูลในครั้งนี้***
กรุณาติดต่อ คุณพรทิพา (Hr.) เบอร์โทรศัพท์ 038 485561- 64 ต่อ 325          


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)