บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข่าวบริษัท> ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

09 พ.ย. 2561
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

ดูเพิ่มเติม..
   
07 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

ดูเพิ่มเติม..
   
07 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

ดูเพิ่มเติม..
   
07 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

ดูเพิ่มเติม..
   
04 ต.ค. 2561
วันหยุดประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม..
   
09 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

ดูเพิ่มเติม..
   
09 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

ดูเพิ่มเติม..
   
09 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2 (สอบทานแล้ว)

ดูเพิ่มเติม..
   
10 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

ดูเพิ่มเติม..
   
10 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

ดูเพิ่มเติม..
   
10 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

ดูเพิ่มเติม..
   
   


          


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)