บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข่าวบริษัท> ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

04 ต.ค. 2561
วันหยุดประจำปี 2562

ดูเพิ่มเติม..
   
09 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

ดูเพิ่มเติม..
   
09 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

ดูเพิ่มเติม..
   
09 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2 (สอบทานแล้ว)

ดูเพิ่มเติม..
   
10 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

ดูเพิ่มเติม..
   
10 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

ดูเพิ่มเติม..
   
10 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

ดูเพิ่มเติม..
   
07 พ.ค. 2561
เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ

ดูเพิ่มเติม..
   
25 เม.ย. 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดูเพิ่มเติม..
   
26 มี.ค. 2561
เผยแพร่รายงานประจำปี 2560 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ

ดูเพิ่มเติม..
   
   


          


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)