บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข่าวบริษัท> ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

09 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

ดูเพิ่มเติม..
   
09 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

ดูเพิ่มเติม..
   
09 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2 (สอบทานแล้ว)

ดูเพิ่มเติม..
   
10 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

ดูเพิ่มเติม..
   
10 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

ดูเพิ่มเติม..
   
10 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

ดูเพิ่มเติม..
   
07 พ.ค. 2561
เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ

ดูเพิ่มเติม..
   
25 เม.ย. 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดูเพิ่มเติม..
   
26 มี.ค. 2561
เผยแพร่รายงานประจำปี 2560 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ

ดูเพิ่มเติม..
   
20 มี.ค. 2561
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ

ดูเพิ่มเติม..
   
   


          


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)