บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข่าวบริษัท> ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

27 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (แก้ไข)

ดูเพิ่มเติม..
   
15 พ.ย. 2560
อนุมัติเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (เมียนม่าร์) จำกัด (เพิ่มเติม)

ดูเพิ่มเติม..
   
13 พ.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุม (อนุมติลงทุน บริษัทยูนิมิต เมียร์ม่าร์ จำกัด)

ดูเพิ่มเติม..
   
13 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

ดูเพิ่มเติม..
   
13 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

ดูเพิ่มเติม..
   
13 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

ดูเพิ่มเติม..
   
09 ต.ค. 2560
วันหยุดประจำปี 2561

ดูเพิ่มเติม..
   
10 ส.ค. 2560
พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขหัวข้อข่าว)

ดูเพิ่มเติม..
   
10 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

ดูเพิ่มเติม..
   
10 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

ดูเพิ่มเติม..
   


          


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)