บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-485561-64          

โทรสาร :     038-485565
อีเมล์:         HR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา > โครงการส่งเสริมเยาวชนโครงการส่งเสริมเยาวชน


ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กนักเรียนบริษัทฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กนักเรียน โดยการไปสอน การมอบหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนมอบให้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557  
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)