ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน

แชร์

บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน ในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ณ เขาขวางอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาป่าไม้ ณ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี