ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

MIT Certificates

แชร์

MIT Certificate : Made in Thailand  สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
โครงการ การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : MIT)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ผลักดันการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทย และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศ

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  ได้นำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ Made in Thailand มีดังนี้  
1. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG STORAGE TANK) รุ่น 4.3B ขนาด 1,700 mm. ID x 2,790 mm. TL-TL
2. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG STORAGE TANK) รุ่น 3.5B ขนาด 1,700 mm. ID. x 2,190 mm. TL-TL
3. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-2000
4. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-2000H
5. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-3000
6. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-6000-17B
7. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-6000-24B
8. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-10000
9. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-20000
10. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-20000-24B
11. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-30000

บริษัทฯ  มุ่งมั่นในการผลิตสินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และพัฒนาผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นตลอดไป