ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่รายงานประจำปี 56-1 onereport ประจำปี 2564 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ

แชร์

วันที่/เวลา   05 เม.ย. 2565 17:06:09
หัวข้อข่าว    เผยแพร่รายงานประจำปี 56-1 onereport ประจำปี 2564 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์  UEC
แหล่งข่าว     UEC

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการเผยแพร่รายงานประจําปี 56-1 One Report ประจําปี 2564 บนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้จากเว๊ปไซต์บริษัทฯ ที่ https://www.unimit.com/th/report/