ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

แชร์

วันที่/เวลา   30 พ.ย. 2565 17:15:00
หัวข้อข่าว    การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
หลักทรัพย์   UEC
แหล่งข่าว       UEC

รายละเอียดแบบเต็ม