สินค้าและบริการ

Spherical Tanks

SHARE

Product Name  :  SPHERICAL TANK
Project : SPHERICAL TANK
Owner : PTT  PUBLIC  CO.,  LTD.
Size: 4,000 M3