สินค้าและบริการ

Cryogenic Tank

SHARE

Product Name  :  Cryogenic Tank
Project: Liquid Oxygen (LOX)
Customer: SG Gas
Size: Model U-20000