บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808

                  • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 17 (Email:  ir@unimit.com)
                  • ฝ่ายเลขานุการบริษัท ต่อ 26 (Email: suphap@unimit.com)


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่


                                     รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561


  ลำดับที่

   ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

   จำนวนหุ้น

    คิดเป็นร้อยละ
       
    1.    น.ส. ภัทรา              เฉลิมทรัพยากร      29,430,000       5.16
    2.    น.ส. พัณณิดา          เฉลิมทรัพยากร      28,780,000       5.04
    3.    นาย  พงศเฉลิม        เฉลิมทรัพยากร      28,650,500       5.02
    4.    นาย  จิตต์                 ศรีวรรณวิทย์      22,664,000       3.97
    5.    นาย อนุตร์                อัศวานนท์      22,656,164       3.97
    6.    นาย พงศ์เทพ            อุทัยสินธุเจริญ      22,293,880       3.91
    7.    นาย ไพบูลย์              เฉลิมทรัพยากร      17,894,100       3.14
    8.    นาง พิมพา                อุทัยสินธุเจริญ      17,258,520       3.03
    9.    Mrs. LU PAI,            CIN-ZU      16,000,000       2.80
    10.    Mrs. LI - CHU           CHAO      15,161,120       2.66
       

                           รวม

    220,788,284

     38.70


 

        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)