บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > รู้จักบริษัท > ข้อบังคับบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจข้อบังคับบริษัท วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ข้อบังคับบริษัท

     
         หนังสือข้อบังคับบริษัท
          Download [ 0.8 Mb]วิสัยทัศน์


เป็นบริษัทผลิตถังรับแรงดันครบวงจรชั้นนำในตลาดโลกพันธกิจ

เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ช่วงเสริมมูลค่าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ให้กับลูกค้าทุกราย

สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติงานและวางแผนในด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน และในขณะเดียวกัน สร้าง
ภาวะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้ทำงาน เรียนรู้และเติบโตในสารอาชีพ        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)