บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808

                  • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อ 17 (Email:  ir@unimit.com)
                  • ฝ่ายเลขานุการบริษัท ต่อ 26 (Email: suphap@unimit.com)


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > รายงานผลการดำเนินงาน CSR-DIWรายงานผลการดำเนินงาน CSR-DIW     
     
     
       CSR-DIW Continuous
          Reporting 2018
        CSR-DIW Continuous
          Reporting 2017
        CSR-DIW Continuous
          Reporting 2016
Download:  Download [ 19 Mb]
Download:  Download [ 9 Mb]
Download:  Download [ 9 Mb]


     
     
     
       CSR-DIW Continuous
          Reporting 2015
        CSR-DIW Continuous
          Reporting 2014
        CSR-DIW Continuous
          Reporting 2013
Download:  Download [ 16 Mb]
Download:  Download [ 14 Mb]
Download:  Download [ 12 Mb]
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    Contact Us | Member Login | Terms & Conditions | Site Map
                                                                                                                      Copyright © Unimit Engineering Plc. All Right Reserved