บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-485561-64              

โทรสาร :     038-485565
อีเมล์:         HR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา >  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร       
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนต่างๆได้ตามลิงค์ข้างล่างดังนี้:  ระยะเวลารับสมัครถึง 30 เมษายน 2561LPG Tanks Sales Manager for overseas markets:  1  Position
Bengladesh, CLMV countries (Cambodia/Laos/Myanmar/Vietnam) 


Experience in Sale/Marketing of LPG storage tanks, Fluent in English speaking, listening and writing
is required and local languages of the CLMV countries will be advantage. Energetic, self-motivated,
aggressive, focus on Sales target with good interpersonal, organizational and communicational skills,
Extensive travel overseas required.

 

Technical Support Engineering Manager  1  Position

Experience in engineering designs, strength calculations, project specifications for pressure vessels,
heat exchangers, API tanks. Able to multi-task with organization skills, attention to details, and
priority-setting. Energetic and self-motivated, goal focused with good interpersonal, organizational
and communicational skills. Fluent in spoken and written English.


 

Design Engineers  3  Positions

Design pressure vessels, heat exchangers and related equipments, Explain and answer questions
about calculation sheet or design condition and meeting with client, Support information to
marketing dept. such as engineering data, datasheet, technical clarify, drawing for tender offer
Planning and control schedule and solving problem.

 

Marketing Engineers 6  Position   

The marketing engineer first gain in depth knowledge of the products that he/she is going to
market, research in local, national or regional areas and try to determine whether there is some
potential for it, compile information about the competitor's products and design strategies in such
a manner that he/she is able to stay ahead of the competitors, analyzes the data and study the
needs and preferences of the customers, promote the engineering products so as to reach
maximum customers, involve in designing the marketing material necessary for the promotion of
the products. The following points will illustrate the key responsibilities that need to be carried out
by the marketing engineer in a technical field.

Project Procurement Staff  1  Position   

Sourcing new venders Procure all materials, instrument and equipment, Issue RFQ, Bid Evaluation
Table, Purchase Order, and other assigned and Negotiate of pricing, delivery and payment for
company benefits, Follow up and expedite until material arrive at factory, Interface closely with
Project Team and Marketing.

 

Buyer  1  Positions   

Sourcing new venders, Procure all materials. Issue RFQ, Bid Evaluation Table, Purchase Order,
and other assigned. Negotiate of pricing, delivery and payment for company benefits. Follow up
and expedite until material arrive at factory. Interface closely with Project Team and Marketing.

Safety Officer  1  Positions   

Review and make recommendations to the employer to comply with the law on safety.
Health and Environment in the work Assess the security risk in the workplace.to analyze
the hazard identification. Including measures to prevent or process safety recommendations.
Employer Evaluating the performance of enterprises. According to the project plan or standards
Safety.  Introduction to Coaching Training employees to work free from provocation
to cause insecurity in Work.

 

Technician (Production)  3  Positions   

จัดทำแบบฟอร์ม Fabrication Status Report สำหรับบันทึกรายงานความก้าวหน้าของงาน, ตรวจสอบและ
จัดเตรียมเอกสารกรเบิกจ่ายวัตถุดิบ, จัดทำโปรแกรมงานตัดด้วยเครื่อง CNC รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
ประสานงานในหน่วยงานและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Foreman Material General  1  Position   

ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามรายการ, จำนวน และราคาในใบสั่งซื้อ(PO) กับใบนำส่งสินค้า, ดูแลการรับ -
เบิกจ่ายสินค้าที่ Owner Supply เพื่อใช้ใน Line การผลิตหรือกับผู้รับเหมา, จัดทำ Metrical Receiving
Report จัดเก็บวัตถุดิบ และเศษที่เหลือจากการใช้งานให้เรียบร้อบตาม Location และประสานงานกับทุก
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 

Store Keeper Helper  4  Positions   

ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามรายการ, จำนวน และราคาในใบสั่งซื้อ(PO) กับใบนำส่งสินค้า, ดูแลการรับ -
เบิกจ่ายสินค้าที่ Owner Supply เพื่อใช้ใน Line การผลิตหรือกับผู้รับเหมา, ดูแลการทำ Metrial Receiving
Report ส่งฝ่าย QA และ ระสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)