บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-485561-64              

โทรสาร :     038-485565
อีเมล์:         HR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา >  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร       
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนต่างๆได้ตามลิงค์ข้างล่างดังนี้:  ระยะเวลารับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562


LPG Tanks Sales Manager for overseas markets:  1  Position
Bengladesh, CLMV countries (Cambodia/Laos/Myanmar/Vietnam) 


Experience in Sale/Marketing of LPG storage tanks, Fluent in English speaking, listening and writing
is required and local languages of the CLMV countries will be advantage. Energetic, self-motivated,
aggressive, focus on Sales target with good interpersonal, organizational and communicational skills,
Extensive travel overseas required.

 

Procurement Section Manager (Non Project)  1  Position

To source new reliable and suitable vendors. Establishes Policies and methodologies for sourcing new
products or services, approving vendor or to multiple vendors to provide for a stable and consistent
supply. Participate to review and prove commercial documents. Clarification for all claim materials and
SCARs and improvement. Highly motivated team player who contributes to an atmosphere in which
people collaboratively enthusiastically and effectively work results. To Optimize team performance and
development etc.

 

Section Manager (Construction)  1  Position

Create a quotation / auction / control and coordinate with the factory to complete the project in
accordance with both quality and time goals. Preliminary planning for the use of important materials,
equipment and machinery. Prepare work manuals for important parts or tasks that have never been
done for approval from project owners such as Erection Procedure, Lifting Procedure

 

Technical Support Engineering Manager  1  Position

Experience in engineering designs, strength calculations, project specifications for pressure vessels,
heat exchangers, API tanks. Able to multi-task with organization skills, attention to details, and
priority-setting. Energetic and self-motivated, goal focused with good interpersonal, organizational
and communicational skills. Fluent in spoken and written English.

 

Lead Design Engineer (Temporary or Permanence)  2  Positions

Design pressure vessels, heat exchangers and related equipments, Explain and answer questions
about calculation sheet or design condition and meeting with client, Support information to
marketing dept. such as engineering data, datasheet, technical clarify, drawing for tender offer
Planning and control schedule and solving problem.

 

Design Engineer  1  Position

Design pressure vessels, heat exchangers and related equipments, Explain and answer questions
about calculation sheet or design condition and meeting with client, Support information to
marketing dept. such as engineering data, datasheet, technical clarify, drawing for tender offer
Planning and control schedule and solving problem.

 

Marketing Engineer   2   Positions   

The marketing engineer first gain in depth knowledge of the products that he/she is going to
market, research in local, national or regional areas and try to determine whether there is some
potential for it, compile information about the competitor's products and design strategies in such
a manner that he/she is able to stay ahead of the competitors, analyzes the data and study the
needs and preferences of the customers, promote the engineering products so as to reach
maximum customers, involve in designing the marketing material necessary for the promotion of
the products. The following points will illustrate the key responsibilities that need to be carried out
by the marketing engineer in a technical field.

 

Overseas Buyer  1  Position   

Sourcing new vendors. Afford, collect, coordinate with concerns to have information of required
goods/material; quality, schedule, budget. Issue RFQ, Bid Evaluation Table, Purchase Order, and
other assigned. Send out inquiry to prospective vendor (Foreign), compare, negotiate of pricing,
delivery and payment, propose the best seller to superior. Support the Marketing department in
coordinating tasks required to support tendering/bidding activities, i.e. sourcing material and price,
Suppliers/makers communications.

 

Safety Officer (จป.วิชาชีพ)   1  Position   

Review and make recommendations to the employer to comply with the law on safety.
Health and Environment in the work Assess the security risk in the workplace.to analyze
the hazard identification. Including measures to prevent or process safety recommendations.
Employer Evaluating the performance of enterprises. According to the project plan or standards
Safety.  Introduction to Coaching Training employees to work free from provocation
to cause insecurity in Work.

 

Technician (Production)  2  Positions   

ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพของงาน ดูแลงานด้านตรวจ
ประเมินภายในบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานที่บริษัทได้รับการรับรอง ประสานงานในหน่วย
งานและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Draftsman (Temporary / Permanence)   3  Positions   

เขียนแบบผลิตภัณฑ์ ภาชนะทนความดัน และศึกษาพัฒนาในการเขียนแบบ Drawing ให้ทันสมัย ประสานงาน
ในหน่วยงานและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานปัญหาที่พบในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชา

 

QC Inspector   5  Positions   

ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม งานประกอบ Pressure Vessel , Steel Construction ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
และบันทึกการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ประสานงานในหน่วยงานและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงาน
ปัญหาที่พบในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชา

 

QC Document   4  Positions   

ติดตามประสานงานด้านเอกสารประเภทการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวบรวมรายงานผลการทดสอบ และเอกสาร
สำคัญอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์แต่ละงานและทำรวมเล่มเป็น MDR และประสานงานและให้ข้อมูลด้านเอกสารกับ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

Fitter (ช่างประกอบ)   30  Positions   

ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน จัดเตรียมชิ้นงานในการประกอบ และประกอบชิ้นงานรวมทั้งตรวจ
ความเรียบร้อยของชิ้นงานให้ถูกต้องตามแบบงาน

 

Helper (ผู้ช่วยช่าง)    30   Positions   

ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ช่างในเรื่องของการขนย้ายชิ้นงาน การเตรียมชิ้นงาน รวมไปถึงขั้นตอนการประกอบ
และเจียร์ตกแต่งชิ้นงานหลังจากงานประกอบ / งานเชื่อมให้เรียบร้อย ก่อนส่งชิ้นงานไปกระบวนการถัดไป

 

Labour (แรงงาน)   20   Positions   

ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ช่างในเรื่องของการขนย้ายชิ้นงาน การเตรียมชิ้นงาน รวมไปถึงขั้นตอนการประกอบ
และ เจียร์ตกแต่งชิ้นงานหลังจากงานประกอบ / งานเชื่อมให้เรียบร้อย ก่อนส่งชิ้นงานไปกระบวนการถัดไป และ
จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)