บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

โรงงาน บ้านบึง:
10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์ :   038-485561-64              

โทรสาร :     038-485565
อีเมล์:         HR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา >  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


Safety Officer (จป.วิชาชีพ)                                                                        1   ตำแหน่ง

สถานที่ : ชลบุรีหน้าที่หลัก

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  ในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอ
  ต่อนายจ้าง
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรฐานความ
  ปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการ
   ทำงาน

- อบรมด้านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน
- ปฏิบัติงานดำเนินตามระบบการจัดการ ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001


คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
• มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานตำแหน่ง จป.ระดับหัวหน้างาน หรือเทคนิค หรือวิชาชีพ
• สามารถติดตามและประสานงานที่ดีกับทุกฝ่ายทั้งในและนอกบริษัท


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมเขียนประวัติพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ
และแนบรูปถ่ายส่งมายังอีเมล์ด้านล่างนี้E-mail : thanapat@unimit.com  or  recruitment@unimit.com , hr@unimit.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน:  Download [ 2.2 Mb]

  
        


        


                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)