บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระประแดง:
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ :   02-4630100, 02-8172121
                  • ฝ่ายบัญชี ต่อ 18
                  • สายตรงฝ่ายบัญชี 02-4631808


โทรสาร :     02-4631910
อีเมล์:         IR@unimit.com

 

หน้าหลัก > ข้อมูลนักลงทุน > การกำกับดูและกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ



การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ







การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 





หนังสือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Download:   Download [ 0.2 Mb]



จรรยาบรรณธุรกิจ

 





หนังสือจรรยาบรรณธุรกิจ
Download:   Download [ 0.6 Mb]










        


        






                                                                                                                 
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                   © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)