News & Activities

CSR

Project to teach skills in welders, electricians

Share

บริษัทฯ จัดทำโครงการ สอนทักษะด้านงานวิชาชีพให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน โดยจัดทำโครงการสอนทักษะวิชาช่างเชื่อม และช่างไฟฟ้า (พี่สอนน้อง ส่องแววไกล) ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านทักษะ และแนะแนวทางการศึกษาในสายอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3  โดยมีนักเรียนเข้ารับฟัง และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก