ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมบริจาคเงิน และขนมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

แชร์

บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยมอบเงินสนันสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล หนองอิรุณ และมอบขนมสำหรับเด็กจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเฮงฮั้ว, โรงเรียนบ้านหนองชาก, โรงเรียนบ้านหัวกุญแจ, โรงเรียนวัดคลองใหญ่, โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน, โรงเรียนบ้านบึงกระโดน และ โรงเรียนบ้านหนองเขินเพื่อส่งเสริม การจัดกิจกรรมวันเด็ก และความร่วมมือระหว่างโรงงาน, ชุมชน และโรงเรียน