ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการสอนทักษะวิชาชีพช่างเชื่อม และช่างไฟฟ้า

แชร์

บริษัทฯ จัดทำโครงการ สอนทักษะด้านงานวิชาชีพให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน โดยจัดทำโครงการสอนทักษะวิชาช่างเชื่อม และช่างไฟฟ้า (พี่สอนน้อง ส่องแววไกล) ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านทักษะ และแนะแนวทางการศึกษาในสายอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3  โดยมีนักเรียนเข้ารับฟัง และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก