ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรม “Summer Run Huakunchae 2022”

แชร์

บริษัทฯ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Summer Run Huakunchae 2022”  โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีระยะทาง 5 กม. และ 10 กม. รายได้จากการเข้าร่วมสมัครมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ