ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานในที่อับอากาศ

แชร์

บริษัทฯ จัดฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานในที่อับอากาศ ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสถานที่อับอากาศ ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น