ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น

แชร์

บริษัทฯ จัดฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น  ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั่นจั่น/เครน ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น