ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mini Turnaround 2019 Project for PTTGC Refinery Plant

แชร์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพิ่งเสร็จสิ้นโครงการ “Mini Turnaround 2019 Project”สำหรับโรงกลั่น PTTGC # 6 ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการ Supplying Fabricated Equipment and Providingfield Services และได้รับใบรับรองผลงานการทำงานบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน โครงการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด และส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับโครงการ

บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานโครงการทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ เราจะส่งมอผลิตภัณฑ์ และบริการมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และพัฒนาผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

 

 

ไฟล์ดาวน์โหลด