ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

CSR-DIW Continuous Award 2020

แชร์

บริษัทฯ   เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน(CSR-DIW Continuous 2020)  และได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ  ทั้งภายในโรงงาน และชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามข้อกำหนดของ CSR-DIW Continuous Award  เป็นผลสำเร็จ จึงได้รับการ  พิจารณาให้ไปรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563  ในวันที่
17 พฤศจิกายน 2563  ที่ผ่านมา ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ