ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการขาย Raw Material ใน Stock

แชร์

ประกาศ เลขที่ PCM-Gen-23-029  เรื่อง ประกาศการขาย Raw Material ใน Stock
ด้วยบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะขาย Raw Material บางส่วน ใน Stock ประจำปี 2566 ดังนี้

  1. เหล็กแผ่น
  2. หน้าแปลน
  3. ท่อ
  4. ข้อต่อ
  5. ปะเก็น
  6. อื่นๆ

***สามารถอ่านรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดาวน์โหลด***

*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของการขายในครั้งนี้ ***
คุณญาณันธร ทองชัย        Tel:038-485561-64 Ext. 383      Email: yananthorn@unimit.com
คุณอภิวัฒน์ นิมิตธรรมคุณ  Tel:038-485561-64 Ext. 385    Email : buyer02@unimit.com

*** หมายเหตุ***
โปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบ